Friday, October 7, 2011

Kempen Kitar Semula

Kempen Kesedaran Penggunaan dan kitar Semula Kertas telah diadakan dikalangan murid-murid dan warga sekolah. Kertas-kertas yang tidak lagi digunakan tidak akan dibuang begitu sahaja kedalam tong sampah malahan akan dikumpulkan dan dijual kepada Syarikat Daikyo Environmental Recycling Sdn Bhd. Beginilah suasana ketika kempen berlangsung. Selain memberi kesedaran kepada guru-guru dan murid-murid tentang pentingnya penjagaan alam sekitar, kempen ini juga melatih murid-murid mengamalkan sikap tolong-menolong, tidak jamah mata dan bekerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

0 comments:

Visitors Counter