Friday, May 29, 2009

PERTANDINGAN KESELAMATAN JALAN RAYA

Pada 16hb Mei, telah berlangsung pertandingan Keselamatan Jalan Raya bagi Kawasan Brunei IV bertempat di Sekolah Rendah Lumapas. Acara bermula pada pukul 8 pagi, guru-guru pengawas hadir bersama 3 peserta masing-masing terdiri dari murid Tahun 4, 5 dan 6. 

Adee Azierah binti Azman murid  Tahun 5 memulakan pembentangan.
Abdullah Zahid bersiap sedia untuk meneruskan pembentangan sementara Zulzaifirul melakukan tugas sebagai pembantu kepada rakan-rakannya mengendalikan slide powerpoint. 
 
Para peserta bersedia untuk menjawab soalan-soalan yang di ajukan oleh para hakim. 

Tahun ini adalah pertandingan kali yang ke 2. Pada tahun lepas Sekolah Rendah Bebuloh telah terpilih antara 5 buah sekolah untuk membuat pembentangan. Pada tahun ini, 15 buah sekolah Kawasan Brunei IV membuat pembentangan powerpoint masing-masing. Wakil dari Sekolah Rendah Bebuloh ialah Zulzaifirul Zahreen bin Zulkifli (Tahun 4), Adee Azierah binti Azman (Tahun 5) dan Abdullah Zahid bin Roslan (Tahun 6) dibawah pengawasan guru ICT, Cikgu Hjh Romziah. Hasil usaha mereka, Sekolah Rendah Bebuloh telah mendapat tempat ke 5 dalam pertandingan tahun ini. Syabas di ucapkan kepada para peserta. 


Tuesday, May 26, 2009

Majlis Pelancaran Penanaman Padi Ke Arah Mencapai Sara Diri Pengeluaran Beras

Pada 27hb April, bertempat di Kawasan Ladang Penanaman Padi Wasan telah berlangsung Majlis Pelancaran Penanaman Padi Pengeluaran Beras Negara Brunei Darussalam. Majlis turut diselajurkan dengan pengisytiharan nama beras baru Brunei sebagai 'Beras Laila".
Apa yang sangat membanggakan dan akan terpahat menjadi ristaan sejarah sepanjang zaman apabila Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah berkenan berangkat bercemar duli menyertai acara penanaman padi di kawasan ladang penanaman padi Wasan.
Gambar-gambar yang sempat di ambil oleh salah seorang guru Sekolah Rendah Bebuloh, Cikgu Hj Roslan bin Hj Yakub ketika menghadiri majlis tersebut. 
Visitors Counter